Coronavirus

Maatregelen in verband met het Coronavirus (COVID-19)

Crematorium Daelhof

Live uitzenden van plechtigheden en herdenkingsdiensten

Crematorium Daelhof stelt alles in het werk om nabestaanden in deze Coronatijden een waardig afscheid van hun dierbare te bezorgen. Daarom kunnen sinds kort afscheidsplechtigheden live vanuit het crematorium uitgezonden worden. Na afloop van de Coronamaatregelen biedt Daelhof serene herdenkingsplechtigheden aan waarbij in grotere groep afscheid kan genomen worden.

 

De Coronamaatregelen hebben veel impact op het verloop van een uitvaart en het rouwproces. Een knuffel, een zoen of een andere meer persoonlijke blijk van medeleven, een mooie plechtigheid in aanwezigheid van iedereen die hem of haar dierbaar was…in deze uitzonderlijke tijden kan het niet. Vele nabestaanden blijven achter met het diepe gevoel dat ze geen waardig afscheid hebben kunnen nemen van de persoon waarmee ze zoveel jaren van het leven hebben gedeeld of dat de overledene niet de eer heeft gekregen die hij of zij aan het einde van het leven verdient.

Het live uitzenden van een uitvaart via internet kan ten dele een oplossing bieden. Met een livestream (webcast) zijn vrienden en familie toch in staat de ceremonie bij te wonen. Crematorium Daelhof is het eerste openbare crematorium in Vlaanderen die deze mogelijkheid aanbiedt.

De livestreaming faciliteiten waren sinds de opening van het nieuwe gebouw voorhanden maar door de sterk toegenomen vraag van families en begrafenisondernemers, wordt het live uitzenden van plechtigheden sneller dan voorzien als een extra dienstverlening aangeboden De privacy is gegarandeerd: de familie beslist zelf naar wie ze de link stuurt om de ceremonie vanop afstand bij te kunnen wonen. Voorlopig is deze nieuwe dienstverlening kosteloos. Ook het opnemen van een plechtigheid zonder uitzending blijft net als voorheen mogelijk. De familie kan later kiezen met wie ze de beelden deelt.

Daarnaast biedt Daelhof de mogelijkheid om een serene en waardige herdenkingsplechtigheid in te richten na afloop van de Coronamaatregelen. Zolang kan het crematorium de asurn in bewaring nemen. Families kunnen zelf vorm geven aan een afscheidsplechtigheid of zich laten bijstaan door de professionele voorgangers van het crematorium die een ceremonie ‘op maat’ samenstellen. Zij schrijven dan persoonlijke teksten en brengen het levensverhaal van de overledene.

Aansluitend op een herdenkingsplechtigheid kan men ter plaatse een drink organiseren voor alle aanwezigen of kiezen voor onze klassieke cateringformules in meer beperkte (familie)kring.

Families kunnen ons vrijblijvend contacteren voor meer informatie over alle mogelijkheden en tarieven op het nummer 02 / 251 30 30 of via info@daelhof.be

Zit u met een vraag of zijn er nog onduidelijkheden?

Aarzel niet om contact op te nemen, Crematorium Daelhof is er om u te helpen.

De plaats die de as krijgt, noemt men de asbestemming. De wetgever laat alsmaar meer mogelijkheden toe voor asbestemming. Nabestaanden kunen de urne op het kerkhof of in een urnenbos laten begraven of er voor kiezen om de urne bij te zetten in een columbarium of grafkelder. Een asurne kan uiteraard ook bij familie thuis op een mooie persooonlijke plek worden bewaard. Nabestaanden hebben het recht om de urne zelf mee te nemen (in een speciale doos) of kunnen dit regelen na afspraak met de begrafenisondernemer. Families kunnen ook kiezen om de as te laten verstrooien.

Crematorium Daelhof biedt zelf een aantal mogelijkheden om de as te bestemmen:

Asverstrooiing
Crematorium Daelhof beschikt over een grote strooiweide voor asverstrooiingen, gelegen in een rustgevende omgeving. Asverstrooiingen worden uitgevoerd door medewerkers van het crematorium en zijn gratis. Bloemen, kransen of andere aandenkens kunnen worden achtergelaten aan de rand van de strooiweide en voor een beperkte periode. De strooiweide voor de asbestemming bevindt zich in de tuin van het crematorium, aan de rand van het achtergelegen natuurgebied.

Gedenkplaatje
Ter nagedachtenis van overledenen bieden we de mogelijkheid om een gedenkplaatje op de gedenkmuur van de strooiweide op te hangen. U kan kiezen tussen een gedenkplaatje met of zonder foto. Gedenkplaatjes worden bevestigd voor een hernieuwbare termijn van 10 jaar. Vraag uw begrafenisondernemer om de nodige formaliteiten te regelen.

Columbarium
Nabestaanden hebben ook de mogelijkheid om een asurne te laten bijzetten in een columbarium, vlak naast de strooiweide of de asbestemming. De concessies voor bijzetting in een columbarium worden verleend voor een hernieuwbare periode van 20 jaar. Een consessie wordt geregeld via uw begrafenisondernemer. Het crematorium biedt vaasjes aan die speciaal gemaakt zijn om ook een bloemetje bij uw dierbare in het columbarium te kunnen plaatsen.

Toegang strooiweide en gedenkplaats
De strooiweide en de gedenkplaats kunnen op ieder moment van de dag bezocht worden, tussen zonsopgang en zonsondergang, op iedere dag van de week, dus ook op zon- en feestdagen.