Uitvaarten

Onze diensten

Crematorium Daelhof

Uitvaartplechtigheden

Bij uitvaartplechtigheden in Crematorium Daelhof krijgt u de kans om afscheid te nemen van een dierbare en de familie te begroeten in een rustige en serene omgeving.

De uitvaartplechtigheden gaan vaak vooraf aan de crematie maar het is evenzeer mogelijk om een afscheidsdienst te organiseren zonder een crematie of na de crematie ‘aan de asurne’.

Bezoekers worden in afwachting van de aanvang van de plechtigheid verwelkomd in de centrale ontvangstruimte. Daarna worden de aanwezigen begeleid naar een van de drie aula’s, die elk een andere grootte hebben.

Daelhof heeft ook twee familieruimtes ter beschikking waar de aanvang van plechtigheid door de naaste familie in alle rust afgewacht kan worden.

Na uitvaartplechtigheden kunnen de families begroet worden in de condoleanceruimtes naast de aula.

Het crematorium beschikt over 3 volledig uitgeruste aula’s waar plechtigheden met audiovisuele ondersteuning kunnen plaatshebben. Aula 1 biedt plaats aan 180 zittende en 180 staande bezoekers en Aula 2 beschikt over 80 zitplaatsen en 80 staanplaatsen. In Aula 3 kan er in een intieme kring afscheid genomen worden, met een capaciteit van 20 à 25 personen. Wanneer er uitzonderlijk veel bezoekers verwacht worden voor een plechtigheid, kan in onderling overleg ook de grote ontvangstruimte gereserveerd worden. Bezoekers kunnen de uitvaartplechtigheid in de ontvangstruimte volgen op een groot scherm.

Alle aula’s zijn uitgerust met grote beeldschermen en een uitstekende geluidsinstallatie om de plechtigheid een persoonlijke toets te geven. Bovendien beschikken Aula 1 en 2 over een vaste opnamecamera, waardoor het mogelijk is om een video-opname van de plechtigheid te maken als aandenken aan de overledene.

De duurtijd van een ceremonie is afhankelijk van de inhoud (teksten, muziek, projecties, …) en van het verwacht eaantal bezoekers.

Nabestaanden kunnen de inhoud, de duurtijd en de vormgeving van de plechtigheid zelf bepalen. Indien u muziek wenst, kan dit via de geluidsinstallatie of met live muzikanten.

Het crematorium beschikt overigens over een uitgebreide muziekcollectie waarvan u gebruik kunt maken. Eigen CD’s of muziekbestanden moet vooraf bezorgd worden. Teksten kan u zelf voorlezen of kan u laten voorlezen door medewerkers van het crematorium of een externe voorganger. Foto’s of video’s kan u projecteren en u kan ook persoonlijke voorwerpen of symbolen plaatsen vooraan.

De medewerkers van Daelhof kunnen een ceremonie ‘op maat’ samenstellen, zij schrijven dan voor u persoonlijke teksten en vertellen voor u graag het levensverhaal van de overledene. Onze medewerkers werken in het Nederlands maar beheersen ook het Frans, het Engels, het Duits, het Italiaans en het Spaans.

Iedere geloofsovertuiging kan in het crematorium rekenen op het uiterste respect.

De dienst Christelijke Begeleiding verzorgt desgewenst de katholieke afscheidsplechtigheden, het Huis van de Mens begeleidt vrijzinnig humanistische plechtigheden. U kan ook uw eigen voorganger kiezen, bijvoorbeeld een familielid of een professionele ritueelbegeleider.

Onze ervaring leert dat nabestaanden graag hulp krijgen bij het regelen van een afscheidsplechtigheid. Wij helpen u graag om vooraf uw wensen en de mogelijkheden door te spreken. Ook praktische kantjes zoals het vooraf testen van beeld en geluid kunnen we uit handen nemen. Neem telefonisch contact op met het crematorium om een afspraak te maken met een medewerker.

De plechtigheden beginnen altijd op het aangekondigde tijdstip. Uitzonderlijk kan het gebeuren dat dit enkele minuten uitgesteld wordt door onvoorziene en/of praktische omstandigheden, maar onze medewerkers stellen alles in het werk om tijdig te starten.

Een gouden tip: vertrek op tijd. Idealiter is de naaste familie aanwezig 20 à 30 minuten voor aanvang van de plechtigheid, andere bezoekers 15 minuten op voorhand. Op sommige dagen krijgt het crematorium veel bezoekers over de vloer, probeer daar rekening mee te houden. Hou ook rekening met het verkeer tijdens de spits.

Zit u met een vraag of zijn er nog onduidelijkheden?

Aarzel niet om contact op te nemen, Crematorium Daelhof is er om u te helpen.